Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 130
  • 551,685

BỘ MÔN CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU (POSTHARVEST TECHNOLOGY DIVISION)

  27/05/2016
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CỦA BỘ MÔN CHẾ BIẾN  DƯỢC LIỆU
 
1. Chức năng
Nghiên cứu quy trình chế biến dược liệu sau thu hoạch và bảo quản dược liệu. 
2. Nhiệm vụ:          
- Xây dựng quy trình sơ chế biến dược liệu sau thu hoạch. Nghiên cứu chế biến dược liệu và bảo quản dược liệu an toàn.
- Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các loại trà và  thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu sạch.
3. Nhân sự của Bộ môn
          Cán bộ bộ môn gồm: 03 cán bộ. 01 Trưởng bộ môn 
  • Tiến sỹ: 01
  • Thạc sỹ: 01

  • Kỹ sư : 01

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả