Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 40
  • 417,489

Bộ môn Giống và Công nghệ sinh học

  27/05/2016
BỘ MÔN GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Khiêm
ĐT: 0986.551.972
Mail: ngvankhiem@yahoo.com
 
1. Chức năng
Nghiên cứu toàn diện về giống cây thuốc, chọn lọc, phục tráng, nhập nội và lai tạo giống mới. Xây dựng tiêu chuẩn giống cho các loại cây thuốc, xây dựng quy trình sản xuất giống nguyên chủng, nghiên cứu tổ chức hệ thống sản xuất giống và cung cấp các loại giống cây thuốc.
2. Nhiệm vụ           
- Chọn giống cây dược liệu cung cấp cho nghiên cứu và sản xuất dược liệu. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất giống, đáp ứng nhu cầu giống cây thuốc cho năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh, phục vụ cho sự phát triển dược liệu trong phạm vi cả nước.
- Nghiên cứu phục tráng giống và lai tạo giống cây thuốc (từ vật liệu trong nước hoặc nhập nội) bằng ứng dụng các phương pháp truyền thống như chiếu xạ, xử lý đột biến, và các phương pháp hiện đại như tạo đột biến in vitro, nuôi cấy bao phấn, dung hợp tế bào trần, biến nạp gen, chỉ thị phân tử DNA
- Thu thập, bảo tồn, đánh giá và đưa vào sử dụng nguồn gen cây thuốc. Nghiên cứu đa dạng di truyền các giống. Nhận dạng các giống, loài cây thuốc và dược liệu bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Xây dựng, bảo tồn và phát triển giống, tập đoàn, ngân hàng hạt giống và dòng vô tính các loài cây thuốc.
- Đánh giá sự thích nghi của các giống, loài cây thuốc mới nhập nội. Kiểm tra, đánh giá tỷ lệ nảy mầm của các loại hạt giống trông kho lạnh. Bảo tồn, lưu giữ in vitro các loài cây thuốc.
- Tham gia và phối hợp với các trường Đại học đào tạo cán bộ, sinh viên, thạc sỹ và tiến sỹ về chuyên ngành Di truyền chọn giống và công nghệ sinh học. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn cho cán bộ, công nhân, nông dân về nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất các giống, loài cây thuốc.
- Chuyển giao quy trình nhân giống dược liệu bằng phương pháp nhân giống truyền thống và nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phạm vi cả nước.
- Sản xuất và cung cấp các loại hạt giống, cây giống dược liệu và chuyển giao quy trình nhân giống và trồng một số loài cây thuốc.
- Tham gia tuyển chọn, chủ trì và phối hợp thực hiện một số đề tài dự án cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và các cấp Viện về lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng (cây dược liệu); Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và quy trình trồng một số loại cây dược liệu.
3. Nhân sự (Cán bộ nghiên cứu khoa học)
           Bộ môn Giống & Công nghệ sinh học có 12 cán bộ viên chức trong đó:
  • Tiến sỹ: 02
  • Thạc sỹ: 06
  • Kỹ sư: 04

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác