Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 123
  • 544,080

Ba gạc bốn lá

  27/04/2017

Ba gạc Cu Ba cây nhỏ, sống nhiều năm, cao 1- 2 m, phân cành nhiều, lá mọc vòng. Ra hoa từ tháng 4 kéo dài đến tháng 6 - 7. Quả chín từ tháng 8 - 9 đến tháng10 - 11. Quả đôi, dính chặt vào nhau, vỏ ngoài cứng khi chín có mầu đỏ sau đến tím đen.

Actiso

  26/04/2017

Actisô là cây thân thảo, sống hàng năm, cao 0,8 - 1,2 m (khi ra hoa). Thân có vân dọc, thân non có lông mềm mầu trắng ngà. Lá đơn, mọc so le, phiến lá phân thuỳ lông chim 2 - 3 lần, mặt trên lá màu xanh lục, mặt dưới có lông trắng. Cụm hoa hình rổ được hì