Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 231
  • 374,473

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN DƯỢC LIỆU 2006 - 2011

  13/05/2016
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN DƯỢC LIỆU 2006 - 2011
 
Viện Dược liệu
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 2011
Tập sách giới thiệu về các công trình nghiên cứu trong 5 năm của Viện Dược liệu (trong đó có Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội). Từ 2006 - 2011, Viện đã triển khai thực hiện 183 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, bao gồm 19 nhiệm vụ cấp nhà nước (dưới dạng đề tài, dự án, nghị định thư); chủ trì 8 đề tài, dự án và 1 nghị định thư với Nhật banrm chủ trì 10 đề tài nhánh cấp Nhà nước; 28 đề tài và dự án cấp bộ, 38 đề tài, dự án cấp Sở Khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố và 98 đề tài cơ sở.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác