Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 46
  • 1,131,017

Liên hệ

  09/09/2020

Văn phòng Trung tâm

 Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng Hành chính - Kế Toán, Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

 Điện thoại: 024.3.686.0963 / 0972.527.071

 Email:nguyenhanhpx101088@gmail.com


Tư vấn, đào tạo GACP và chuyển giao KHCN

 Địa chỉ: Tầng 1 , Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

 Điện thoại: 024.3.686.0963 / 0967.304.186/ 0988.160.095

 Email: phanthu.vdl@gmail.com


Tư vấn về bảo vệ thực vật trên dược liệu

 Địa chỉ: Tầng 1 , Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

 Điện thoại: 024.3.686.0963 / 0974.261.498

 Email: chumybvb@gmail.com


Hợp tác đối ngoại

 Địa chỉ: Tầng 1 - Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

 Điện thoại:  024.3.686.0963/ 0967.304.186

 Email: phanthu.vdl@gmail.com

 

 

 

Bình luận