Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 491
  • 1,101,585

GIỚI THIỆU CHUNG

  13/05/2016

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

- Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu trồng & Chế biến cây thuốc Hà Nội.
- Tên giao dịch: Ha Noi Research Centre for Cultivation and Processing of Medicinal Plants.
- Tên viêt tắt: Research Centerfor Medicinal Plants (RCMP).
- Trụ sở chính: Km 12,9 Đường Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
- Số điện thoại: 0243.6860963
- Fax0243.6860997, 0243.8614796.
- Cơ quan ra quyết định thành lập: Bộ Y tế.
- Quyết định số: 1600/1998/QĐ-BYT, Ngày 2/7/1998.
+ Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Văn Khiêm; Tel: 024.36860963, 0986.551.972
​+ Phó Giám đốc : TS. Nghiêm Tiến Chung ; Tel: 0988.269.076
+ Phó giám đốc phụ trách Hành chính quản trị: ThS. Trần Danh Việt; Tel: 0988.673.578.
Cơ quan chủ quản: Viện Dược Liệu - Bộ Y tế.
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
1- Quá trình hình thành và phát triển:
Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội là đơn vị trực thuộc Viện Dược liệu. Tiền thân từ vườn thuốc Viện Đông y thành lập ngày 10/10/1957, Viện Đông y bàn giao lại cho Viện Dược liệu theo quyết định số 428/BYT- TC và lấy tên: “Trại nghiên cứu trồng cây thuốc Văn Điển” trực thuộc Viện Dược liệu Trung ương. Sau một thời gian Phòng Trồng trọt Viện Dược liệu sáp nhập vào “Trại nghiên cứu trồng cây thuốc Văn Điển”. Qua bao nhiêu năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành “Trại nghiên cứu trồng cây thuốc Văn Điển” được Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập Trung tâm số: 1600/1998/QĐ - BYT, ngày 2/7/1998, đổi tên từ “Trại nghiên cứu trồng cây thuốc Văn Điển” thành “Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội” trực thuộc Viện Dược liệu ngày nay.
Trung tâm được Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận hoạt động đăng ký lần đầu ngày 11/02/1999 (Số đăng ký: 611). Đăng ký lại lần 2, ngày 04/10/2010 (Số đăng ký: A - 936). Đăng ký lần 3 ngày ngày 7/7/2016 (Số đăng ký: A - 936) và lần đăng ký mới nhất ngày 30/6/2023 (Số đăng ký: A - 936)
Vị trí Trung tâm cách trung tâm thành phố Hà Nội 12,9 Km trên đường Ngọc Hồi, thuộc địa bàn xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội, có tổng diện tích hơn 9,4 ha. Trung tâm được giao nhiệm vụ nghiên cứu phát triển tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc, nhằm phục vụ tốt nhu cầu phát triển sản xuất dược liệu trong nước, chế biến thuốc và thực phẩm chức năng, chăm sóc tốt sức khỏe cộng đồng.
2. Tóm tắt tình hình biên chế và cơ cấu tổ chức:
- Tình hình biên chế: Hiện tại Trung tâm có tổng số: 32 Cán bộ CNVC, trong đó: Tiến sĩ 7; Thạc sỹ 14; Đại học 3; Trung cấp và công nhân 3 (Trong số này có  6 NCVC, 19 NCV, 02 chuyên viên, Trung cấp các loại, công nhân 03 và 01 cán bộ hợp đồng).
- Cơ cấu tổ chức: Trung tâm gồm có Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trực thuộc như sau:
+ Ban Giám đốc Trung tâm: 02 người. 01 Giám đốc trung tâm Phụ trách chung và 01 Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và công tác hành chính quản trị. Trung tâm gồm có các Bộ môn và Phòng ban:
+ Phòng Giống Dược Liệu : Tổng số 10 người.
+ Phòng Canh tác & Bảo vệ thực vật: Tổng số 11 người.
+ Phòng Công Nghệ Sau Thu Hoạch: Tổng số 03 người.
+ Văn Phòng Trung Tâm: Tổng số 06 người, gồm có 3 bộ phận chính: Bộ phận hành chính văn thư lưu trữ; Bộ phận TCKT; Vật tư, kho tàng, y tế, lái xe; phục vụ điện nước, tưới tiêu đồng ruộng...
- Tỷ lệ cán bộ (là nghiên cứu viên) tham gia hoạt động KHCN: 24 cán bộ là nghiên cứu viên tham gia hoạt động KHCN.
- Chi bộ Trung tâm gồm: 12 đồng chí đảng viên (Tham gia Chi ủy: 01 đồng chí).
- Có Ban chấp hành công đoàn bộ phận: Gồm 32 đoàn viên công đoàn.
- Có Chi Đoàn Thanh niên gồm: 22 đồng chí.
II. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ KH&CN.

Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội là đơn vị được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động KHCN trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu làm thuốc. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng. Bộ máy tổ chức hoạt động của Trung tâm gồm có BGĐ; Các phòng: phòng Giống dược liệu, phòng Canh tác & Bảo vêh thực vật, phòng Công nghệ sau thu hoạch; Văn phòng Trung tâm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, sản xuất dịch vụ, chuyển giao khoa học & công nghệ về kỹ thuật trồng, phát triển giống cây thuốc và các lĩnh vực có liên quan khác đến tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc. Một số hoạt động khoa học công nghệ được triển khai chính như sau:

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng, xây dựng quy trình trồng cây thuốc, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây thuốc. Nghiên cứu sinh lý, sinh hóa, biện pháp thâm canh luân canh nhằm tăng năng suất cây trồng và chất lượng dược liệu

- Nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu, bảo tồn gen, giống cây thuốc, chọn lọc, phục tráng, nhập nội và lai tạo giống mới. 

- Nghiên cứu tổ chức hệ thống sản xuất giống và cung cấp các loại giống cây thuốc, xây dựng quy trình sơ chế và bảo quản sau thu hoạch các loại dược liệu.

- Xây dựng vườn cây thuốc, tiêu chuẩn giống cho các loại cây thuốc và quy trình sản xuất giống nguyên chủng.

- Nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu theo Hướng dẫn thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc của tổ chức Y tế thế giới (GACP - WHO). Đồng thời, giảng dạy "Hướng dẫn thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc của tổ chức Y tế thế giới” cho các công ty, cơ quan, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về GACP – WHO. Quy hoạch và xây dựng các vùng trồng cây thuốc, giúp các địa phương phát triển dược liệu, tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật về trồng trọt cây thuốc, sơ chế biến dược liệu cho các đơn vị và địa phương nhằm phát triển sản xuất, tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.

- Sản xuất ở quy mô vừa các loại Dược liệu có nhu cầu sử dụng ổn định trong nước và tham gia xuất khẩu.

- Chuyển nhượng và cung cấp các loại giống cây thuốc có chất lượng cao cho các địa phương, các công ty, đơn vị, các cơ sở và cá nhân trồng phát triển nguồn dược liệu trong nước.

3. Dịch vụ KHCN:
-  Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về trồng và chế biến cây thuốc theo GACP - WHO.
- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật về trồng, sơ chế dược liệu cho các địa phương có thế mạnh đặc thù về phát triển các loài cây thuốc.
- Chuyển nhượng và cung cấp các loại giống cây thuốc có chất lượng cao cho các địa phương, các công ty, đơn vị, các cơ sở và cá nhân trồng phát triển tạo nguồn dược liệu trong nước.
 
 
Giám đốc Trung tâm
 
 
 
 
TS. Nguyễn Văn Khiêm

Bình luận