Danh mục sản phẩm
LỊCH THÁNG
Lượt truy cập
  • 1
  • 113
  • 318,580

TIN TỨC - SỰ KIỆN Xem tất cả

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Giới thiệu Xem tất cả

Dịch vụ Xem tất cả

Trung tâm mở lớp đào tạo về GACP - WHO cho các đơn vị, công ty có nhu cầu: Chương trình đào tạo gồm kiến thức chung về GACP - WHO; kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, sơ chế dược liệu theo GACP. Sau khóa đào tạo đơn vị sẽ được Trung tâm cấp danh sách học viên đã tham gia lớp đào tạo kiến thức về GACP.

Chuyển giao - Đào tạo GACP – WHO