Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 1
 • 120
 • 509,093

GIÁM ĐỐC

  13/05/2016

TS. PHAN THÚY HIỀN
Tel: 024.36860963.
Mobile: 0913360166

Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Dược liệu về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

* Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau:

 1. Công tác kế hoạch
 2. Công tác tổ chức, nhân sự.
 3. Công tác hành chính
 4. Công tác tài chính kế toán: chỉ đạo quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính
 5. Công tác đào tạo, tập huấn và và chuyển giao KHCN: chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuyển giao KHCN và giám sát thực hiện kế hoạch.
 6. Công tác đối ngoại, thi đua, khen thưởng
 7. Quản lý Bộ môn Giống, Bộ môn Chế biến.
 8. Liên hệ với Chi bộ Đảng

* Chịu trách nhiệm ký các văn bản sau:

 • Các văn bản trình lên lãnh đạo Viện liên quan đến tổ chức, nhân sự, kế hoạch.
 • Các quyết định được ban hành trong thẩm quyền của Trung tâm
 • Các hợp đồng và thanh lý hợp đồng NCKH, thuê khoán chuyên môn, SXDV, liên doanh liên kết với các tổ chức ngoài Trung tâm.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác