Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 2
 • 137
 • 407,752

GIÁM ĐỐC

  13/05/2016

TS. PHAN THÚY HIỀN
Tel: 024.36860963.
Mobile: 0913360166

Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Dược liệu về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

* Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau:

 1. Công tác kế hoạch
 2. Công tác tổ chức, nhân sự.
 3. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao KHCN: chỉ đạo xây dựng đề xuất, thuyết minh, giám sát triển khai, nghiệm thu đề tài, dự án và NVTX.
 4. Công tác đối ngoại, đào tạo, thi đua, khen thưởng
 5. Công tác tài chính kế toán: chỉ đạo quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính
 6. Liên hệ với Chi bộ Đảng
 7. Quản lý Bộ môn Giống & CNSH, Bộ môn Canh tác & Bảo vệ thực vật, Bộ môn Bảo tồn.
 8. Phụ trách Ban Khoa học công nghệ.

* Chịu trách nhiệm ký các văn bản sau:

 • Các văn bản trình lên lãnh đạo Viện liên quan đến tổ chức, nhân sự, kế hoạch.
 • Các quyết định được ban hành trong thẩm quyền của Trung tâm
 • Các hợp đồng và thanh lý hợp đồng NCKH, thuê khoán chuyên môn, SXDV, liên doanh liên kết với các tổ chức ngoài Trung tâm.
 • Báo cáo công tác tháng, quý, năm.

Bình luận

tin tức khác