Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 2
 • 175
 • 352,036

PHÓ GIÁM ĐỐC

  13/05/2016
CN. ĐẶNG VĂN ĐỨC
Tel: 0438614525,
Mobile: 0983668147.  

Phụ trách các công việc sau:

 1. Công tác hành chính
 2. Công tác quản trị vật tư, tài sản, xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.
 3. Công tác an ninh, an toàn và phòng chống thiên tai.
 4. Công tác SXDV: dịch vụ chiết xuất, sản xuất thử nghiệm thực phẩm chức năng, sản xuất giống và dược liệu tại Trung tâm.
 5. Liên hệ với Công đoàn bộ phận và Chi đoàn TNCSHCM
 6. Quản lý Tổ Hành chính tổng hợp và Bộ môn Chế biến và chiết xuất dược liệu.
 7. Phụ trách Ban an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Đội phòng cháy chữa cháy, Chi hội Cựu chiến binh
 8. Các nhiệm vụ khác do Phụ trách Trung tâm phân công.

Chịu trách nhiệm ký các văn bản sau:

 • Ký thay Phụ trách Trung tâm các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công công tác
 • Những văn bản được Phụ trách Trung tâm giao.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác