Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
 • 1
 • 128
 • 509,101

PHÓ GIÁM ĐỐC

  13/05/2016
ThS. TRẦN DANH VIỆT
Mobile: 0901.858.699
Email: trandanhviet@gmail.com   

Phụ trách các công việc sau:

 1. Công tác sản xuất thử nghiệm: Chỉ đạo công tác sản xuất giống và dược liệu tại Trung tâm và các cơ sở vệ tinh.
 2. Công tác quản trị vật tư, tài sản, xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.
 3. Công tác an ninh, an toàn và phòng chống thiên tai.
 4. Phụ trách Ban an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Đội phòng cháy chữa cháy.
 5. Quản lý Tổ hành chính tổng hợp và Bộ môn Canh tác - Bảo vệ thực vật.
 6. Quản lý Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo
 7. Liên hệ Công đoàn bộ phận và Chi đoàn TNCSHCM
 8. Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Chịu trách nhiệm ký các văn bản sau:

 • Ký thay Giám độc Trung tâm các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công công tác
 • Những văn bản được Giám đốc Trung tâm giao.

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác