Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 3
  • 68
  • 912,206

PHÒNGCANH TÁC &BẢO VỆ THỰC VẬT (CULTIVATION &PLANT PROTECTION DIVISION)

  26/05/2016
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CỦA PHÒNG CANH TÁC & BVTV
 
P.Trưởng Phòng: ThS. Đào Văn Núi
DĐ: 0985.658.156
Mail: vannui102@gmail.com
 
1. Chức năng:
- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng trọt và BVTV cây thuốc.
- Nghiên cứu phát triển sản xuất và xây dựng các vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP
 
2. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng trọt các loài cây thuốc nhằm tăng năng suất, chất lượng dược liệu.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng các loài cây thuốc theo tiêu chuẩn GACP, kỹ thuật trồng cây thuốc hữu cơ (OCMP).
- Nghiên cứu xây dựng vùng trồng dược liệu tập trung phù hợp tại các tỉnh, vùng trong nước.
- Tham gia và tổ chức sản xuất dược liệu.
- Hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo địa phương tổ chức trồng sản xuất dược liệu.
- Tham gia đào tạo và huấn luyện cán bộ chuyên ngành về dược liệu.
- Tham gia thông tin, tuyên truyền phổ biến việc sử dụng và phát triển dược liệu, đặc biệt là các cây thuốc trong nhân dân và các cơ sở trong ngành Y tế.
- Tư vấn và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất dược liệu theo GACP cho các địa phương và các đơn vị có nhu cầu.
- Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho các loài cây thuốc nhằm tăng năng suất, chất lượng dược liệu.
- Nghiên cứu biện pháp bảo vệ thực vật tổng hợp IPM, tập trung sử dụng biện pháp sinh học, luân canh, hạn chế sử dụng thuốc hoá học nhằm nâng cao chất lượng và tính an toàn của dược liệu đáp ứng tiêu chuẩn dược liệu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu, đánh giá tồn dư thuốc BVTV trong môi trường đất đai, nước tưới, phân bón, kỹ thuật canh tác sử dụng thuốc hóa chất, nhằm đảm bảo chất lượng dược liệu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người sử dụng.
- Đào tạo chuyên ngành BVTV cây trồng làm thuốc cho cơ sở, địa phương và các trường có liên quan.
3. Nhân sự
           Bộ môn Kỹ thuật canh tác - Bảo vệ thực vật 13 cán bộ viên chức trong đó:
  • Tiến sỹ: 02
  • Thạc sỹ: 10
  • Kỹ sư: 01

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả