Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 65
  • 912,203

Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

  09/07/2018
Chương 1

 

Những quy định chung

Điều 1: Vị trí.

 

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ về cây thuốc, được Bộ Khoa học công nghệ cấp giấp chứng nhận hoạt động KHCN và chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Viện Dược Liệu, Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

 

Điều 2:  
Tên gọi: Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

 

Tên giao dịch quốc tế: Research Centre for Cultivating and Processing of Medicinal Plants
Tên viết tắt: Research Centre of Medicinal Plants (RCMP). 
Trụ sở giao dịch: Km 12,9  đường Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

 

Điện thoại: 024.36860963, 024.38614525, 024.66806498, 024.36891961, 024.36891983, 024.36890180. 

 

Fax: 024.36860997, E-mail: trungtamcaythuoc@yahoo.com.vnphanthuyhien@yahoo.com 

 

Chương 2

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 3: Chức năng 

 

- Nghiên cứu toàn diện về kỹ thuật trồng và sơ chế biến cây thuốc nhằm mục tiêu: Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc cho công nghiệp dược, Y học cổ truyền và tham gia xuất khẩu.

- Cung cấp nguyên liệu để nghiên cứu các thuốc mới

 

Điều 4:  Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng, xây dựng quy trình trồng cây thuốc. Nghiên cứu các biện pháp thâm canh, luân canh nhằm tăng năng suất cây trồng.

 

- Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây thuốc, nghiên cứu sinh lý, sinh hóa cây thuốc nhằm mục đích tăng năng suất và chất lượng dược liệu.

- Nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

- Nghiên cứu toàn diện về giống cây thuốc, chọn lọc, phục tráng, nhập nội và lai tạo giống mới. Xây dựng tiêu chuẩn giống cho các loại cây thuốc, xây dựng quy trình sản xuất giống nguyên chủng, nghiên cứu tổ chức hệ thống sản xuất giống và cung cấp các loại giống cây thuốc.

- Xây dựng vườn cây thuốc, phối hợp thu thập bổ sung các loài cây thuốc nhằm mục đích lưu giữ nguồn gen và giống cây thuốc. Nghiên cứu các biện pháp bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc.

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình sơ chế biến và bảo quản sau thu hoạch các loại dược liệu.

- Tham gia đào tạo và huấn luyện cán bộ chuyên ngành về trồng và sơ chế biến cây thuốc.

 

Điều 5: Quyền hạn  

- Trung tâm được sử dụng con dấu riêng, tài khoản riêng để tiện giao dịch công tác.

- Trung tâm có quyền chủ động tổ chức tiến hành công tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các đề tài, dự án, các hợp đồng nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sau khi đã được Viện trưởng phê duyệt bằng văn bản. 

 

Chương 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ

Điều 6:

1. Ban Giám đốc Trung tâm gồm:

- 01 Giám đốc Trung tâm.

- 02 Phó Giám đốc.

 

2. Bộ máy của Trung tâm bao gồm:

- Bộ môn  Giống.

- Bộ môn  Canh tác và Bảo vệ thực vật.

- Bộ môn  Chế biến dược liệu.

- Trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

- Phòng hành chính tổng hợp.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Dược Liệu ra quyết định theo sự phân cấp của Bộ Y tế.

 

Điều 7: Quan hệ công tác với các đơn vị trong Viện:

        Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện Dược Liệu, chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Dược Liệu. Trung tâm và các đơn vị khác trực thuộc Viện có mối quan hệ, cộng tác trong các lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.

         Các phòng chức năng là những đơn vị phối hợp trực tiếp tạo điều kiện giúp đỡ và theo dõi Trung tâm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành của Trung tâm được Viện giao.

- Trung tâm có trách nhiệm phối kết hợp với phòng Khoa học & Đào tạo của Viện để xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng năm và kế hoạch dài hạn về các mặt công tác như: Đăng ký, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, kí kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, sản xuất dược liệu và giống cây thuốc…

- Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện, có tài khoản riêng, bộ phận kế toán tài chính của Trung tâm tuân thủ sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán Viện Dược liệu, nhằm đảm bảo việc chi tiêu theo đúng quy chế của Viện và đúng luật quản lí tài chính của Nhà nước.

- Trung tâm kết hợp với phòng Vật tư TTB y tế, phòng Hành chính quản trị để thực hiện đúng quy chế của Viện về quản lí vật tư tài sản, xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về mua sắm trang thiết bị máy móc, xây dựng nhỏ sửa chữa lớn.

- Trung tâm phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, hợp đồng lao động và quản lí cán bộ công nhân viên chức, chế độ bảo mật và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Viện Dược liệu, Trung tâm có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuỳ theo từng vấn đề có liên quan đến hoạt động của Trung tâm mà chủ động trao đổi, bàn bạc trên tinh thần hợp tác, hữu nghị đôi bên cùng có lợi.

 

Điều 8: Quan hệ công tác đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế.

             Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội được phép quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm đối với các đơn vị trong và ngoài ngành. Các nội dung hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ bình thường Trung tâm cần chủ động triển khai và có báo cáo Viện trưởng. Những nội dung về quan hệ, hợp tác lớn vượt tầm cho phép của Trung tâm cần thiết phải báo cáo và xin ý kiến Viện trưởng, và chỉ được thực hiện sau khi được Viện trưởng phê duyệt.

- Trung tâm có quyền chủ động tổ chức tiến hành công tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, triển khai các dịch vụ KHCN sau khi đã được Viện trưởng phê duyệt bằng văn bản.

Nguồn: Viện Dược liệu​

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả