Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 183
  • 627,981

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  01/09/2017

Thông tin văn bản số: 08/2017/TT-BKHCN

 

Số hiệu 08/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực 16/08/2017
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Nguồn: BKH&CN

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28842&TypeVB=1

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước