Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 87
  • 509,060

Phó Giám Đốc

  14/01/2020

TS. NGHIÊM TIẾN CHUNG

Mobile: (+84) 098.826.9076

Email: nghiemtienchung@gmail.com

Phụ trách các công việc sau:

  1. Công tác nghiên cứu khoa học: Chỉ đạo xây dựng đề xuất, thuyết minh, giám sát triển khai, nghiệm thu đề tài, dự án các cấp và nhiệm vụ thường xuyên.
  2. Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Chịu trách nhiệm ký các văn bản sau:

  • Báo cáo công tác tháng, quý, năm
  • Ký thay Giám độc Trung tâm các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công công tác Những văn bản được Giám đốc Trung tâm giao.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

tin tức khác