Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 191
  • 572,164

Effects of Growing Seasons and Planting Distances on the Development and Yield of Lactuca indica L. in Thanh Tri - Hanoi (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 5/2018)

  12/11/2018

Journal of Medicinal Materials, 2018, Vol. 23, No. 5 (pp.315 - 320)

 

EFFECTS OF GROWING SEASONS AND PLANTING DISTANCES

ON THE DEVELOPMENT AND YIELD OF LACTUCA INDICA L.

IN THANH TRI - HANOI

Dao Van Nui*, Dang Thi Ha, Pham Thi Lan Phuong, Chu Thi My, Le Duc Tam*

Hanoi Research Centre for Cultivating and Processing of Medicinal Plants, National Institute of Medicinal Materials (NIMM), Hanoi, Vietnam

*Corresponding author: vannui102@gmail.com or tamleducagr@gmail.com

(Received September, 03rd, 2018)

Summary

Effects of Growing Seasons and Planting Distances on the Development

and Yield of Lactuca indica L. in Thanh Tri - Hanoi

Effects of growing seasons and planting distances on the development and yield of Lactuca indica L. was investigated in 2 crop seasons from December 2016 to July 2018 in Thanh Tri - Hanoi. Five treatments of growing time (15th December, 1st January, 15th January, 1st February and 15th February) and five planting distances (15 x 15cm; 20 x 15cm; 20 x 20cm; 30 x 20cm and 30 x 30cm) were designed. The results showed that the highest yield of Lactuca indica L. was obtained in the growing season of 15 December with 3.54 to 3.62 tonnes/ha. Meanwhile, planting distance of 15 x 15-20cm (planting density of 230.000 plants/ha) showed the highest yield of 3.58 to 3.61 tonnes/ha in 2 crop seasons.

Keywords: Growing season, Planting distance, Lactuca indica L.Yield.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Ba gạc bốn lá

Ba gạc Cu Ba cây nhỏ, sống nhiều năm, cao 1- 2 m, phân cành nhiều, lá mọc vòng. Ra hoa từ tháng 4 kéo dài đến tháng 6 - 7. Quả chín từ tháng 8 - 9 đến tháng10 - 11. Quả đôi, dính chặt vào nhau, vỏ ngoài cứng khi chín có mầu đỏ sau đến tím đen.