Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 113
  • 570,021

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP VIỆN

  18/12/2020

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP VIỆN

Hôm nay ngày 18/12/2020  hội đồng NCKH trung tâm tiến hành nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên kết thúc năm 2020  tại hội trường tầng 3 Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

Tên các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1. CNNV: TS. Nghiêm Tiến Chung. Đề tài: "Đánh giá khả năng thích nghi, đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cây thuốc phòng phong, đan sâm hoa trắng nhập nội tại Lộc Bình - Lạng Sơn"
Nhiệm vụ 2. CNNV: ThS. Hoàng Thúy Nga. Đề tài: "Đánh giá khả năng thích nghi, đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống cây thuốc bán chi liên, kim ngân nhập nội tại Thanh Trì - Hà Nội"
Nhiệm vụ 3. CNNV: ThS. Nguyễn Thị Hương. Đề tài: "Chon lọc giống hồng hoa (Carthamustinctorius L.)"

Kết quả nghiên cứu của các đề tài được công bố qua bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và sản phẩm khoa học làm luận cứ khoa học hướng tới nâng cao chất lượng dược liệu trong nghiên cứu và ứng dụng sản xuất.

Phản biện cho đề tài  đều đánh giá cao giá trị, kết quả của đề tài, đồng thời, bổ sung một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn và mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

                                                                      Nhóm Biên Tập Trung Tâm

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Ba gạc bốn lá

Ba gạc Cu Ba cây nhỏ, sống nhiều năm, cao 1- 2 m, phân cành nhiều, lá mọc vòng. Ra hoa từ tháng 4 kéo dài đến tháng 6 - 7. Quả chín từ tháng 8 - 9 đến tháng10 - 11. Quả đôi, dính chặt vào nhau, vỏ ngoài cứng khi chín có mầu đỏ sau đến tím đen.